ראשי / עמותות / כלבי החופש

כלבי החופש 

הצלת כלבים באזור עפולה, ע"י התארגנות מקומית של פעילים פרטיים. עמותה שמתחייבת להיות נאמנה למקום שהוא בית זמני לכלבים שניצלו מהסגרים,