ראשי / עמותות / תנו לחיות לחיות טבעון והעמקים

תנו לחיות לחיות טבעון והעמקים 

אחת מהשלוחות הצפוניות של עמותת תנו לחיות לחיות. בעלי החיים נמצאים בבתי אומנה בטבעון ובעמקים - יש לתאם טלפונית עם עדנה