ראשי / עמותות / עמותת כלבים בשירות אנשים

עמותת כלבים בשירות אנשים 

מטרת העמותה היא לטפל בילדים מכל חתך באוכלוסיה בעזרת כלבים משוקמים.
העמותה מצילה כלבים מהסגרים, משקמת אותם ובעזרתם מעבירה טיפולים והדרכות לאוכלוסיות רגילות, ומיוחדות כמו אוטיזם, מוגבלות שכלית, נוער בסיכון, צרכים מיוחדים, פגועי נפש וכו'
מצילים כלבים שמצילים אנשים.